מועדים

Sunday, July 14th, 2013

Archive for the ‘מועדים’ Category

תשעה באב – שנאת חנם מהו

לעג” בעומר”

חידושי תורה לחג הפסח תשע”ג

Chanukah – What Makes Something Moral?

לחג הסוכות: ראשון לחשבון עונות – ג’ אופנים

The Hakafos of Simchas Torah (Audio)

The Hakafos of Simchas Torah (MP3)

Laws of Cooking on Yom Tov

Showering on Yom Tov

Teshuva: Changing History (MP3)

The Yomim Norayim: Living in an Alternate Dimension (MP3)

כי תבא-ראש השנה – Gratitude to the King (MP3)

Rosh Hashanah: Teshuva With Joy (MP3)

Audio: Why we mourn on Tisha B’Av (It’s not because of the Bais HaMikdash)

לחג השבועות – יעקב ועשו: תאומים או עיקר וטפל

חידושי תורה לחג הפסח

Purim: It Is Difficult Even For Tzadikim To Change Their Minds

כל הפושט יד נותנים לו

Purim: How To Love People And Be A Friend

Ki Sisa – Machtzis HaShekel: Why People Want To Be Free

Loshon Horah: Using the Truth to Lie – A Purim Lesson

כל העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכה

Sobering Thoughts

נסים וטבע – דרוש לשבת חנוכה ופר’ וישב

Chanukah – We Need To Ask Questions!

What Makes Something Moral? A Chanukah Lesson (MP3)

Short Yomim Norayim Torahs

המלכת המלך בראש השנה

Cheating Death On Yom HaDin (MP3)

בין המצרים – שנאת חנם והחיוב למחות בעוברי עבירה

Why We Mourn on 9 Av (It’s not because of the Bais HaMikdash) (MP3)

Birth Of A Nation (MP3)

Why We Dance on Simchas Torah

דרוש לחג הסוכות

The Akeidah: Keeping Teshuva Clean (Rosh Hashanah Day 2)

FULL COURSES

Get the Flash Player to see the slideshow.

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

ZEMANEI TEFILAH

ZEMANEI TEFILAH

SHABBOS SHIURIM 5774

SHABBOS SHIURIM 5774